Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

STUDIA PODYPLOMOWE DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Studia skierowane są zarówno do kandydatów na członków rad nadzorczych, przygotowujących się do egzaminu państwowego, jak i osób pełniących funkcję członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swą wiedzę, jak i szukających nowych rozwiązań dla organizacji, w której już funkcjonują. Program studiów zawiera pełen zakres tematyczny wynikający z treści art. 21 ust.2 […]