Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.
Najlepsi specjaliści z zakresu prawa pracy, przykłady, orzeczenia, casusy. Warsztaty i omawianie konkretnych przypadków – rozwiązywanie konkretnych problemów. Kompendium wiedzy dla każdego pracodawcy i pracownika.

Wykładowcy – sędziowie sądu pracy, specjaliści prawa pracy, doświadczeni prawnicy, kadrowcy – praktycy.

Forma: studia podyplomoweOPŁATY
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 200 zł / 3 600 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 200 zł 1 900 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 450 zł 390 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

WIEDZA:

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr i płac, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi i płacowymi.
Studia polecane także osobom, które planują rozwój swojej kariery zawodowej i własną działalność związaną z kadrami i płacami, a także dla pracowników biur rachunkowych, które obsługują podmioty kadrowo i płacowo.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym, nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.


PROGRAM STUDIÓW- KADRY I PŁACE – Stalowa Wola – STUDIA PODYPLOMOWE

 1. Umowy o pracę, rodzaje umów
 2. Nawiązanie stosunku pracy
 3. Sposoby i zmiany warunków pracy i płacy
 4. Ochrona stosunku pracy i jego rozwiązanie
 5. Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych
 6. Ochrona danych osobowych w służbach kadrowych
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy i kontrole w zakładzie pracy
 8. Dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem kompetencji i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 9. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 10. Czas pracy, urlopy, zwolnienia i uprawnienia rodzicielskie
 11. Regulaminy i wewnętrzne akty prawa (rekrutacja i odpowiedzialność pracownicza)
 12. Mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie
 13. Systemy kadrowo – płacowe oraz Płatnik
 14. Systemy wynagrodzeń i zasady naliczania
 15. Cechy i zasady rozliczania umów cywilnoprawnych
 16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON
 17. Płace listy płac i ewidencja księgowa
 18. Rozliczenia pracownicze – chorobowe i podróże służbowe
 19. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 20. Podatek dochodowy

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.


Studia podyplomowe – kadry i płace  – Stalowa Wola – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – kadry i płace  – Stalowa Wola – szczegółowe informacje

zapisz-sie