Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Wykładowcy – samorządowcy z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem, prawnicy, sędziowie sądów administracyjnych, praktycy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl
______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe – prawo administracyjne –  wybrane zagadnienia

1. wstęp do prawoznawstwa;
2. ustrój RP;
3. elementy prawa cywilnego;
4. prawo administracyjne;
5. postępowanie administracyjne;
6. prawo samorządowe;
7. zamówienia publiczne;
8. organizacja i zarządzanie w administracji;
9. elementy statystyki w administracji publicznej;
10. informacja publiczna i ochrona danych osobowych;
11. informatyka w administracji;
12. praktyka kierowania urzędem;
13. podstawy postępowania cywilnego;

Umiejętności i kompetencje:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące między innymi procedur prawnych w administracji, będą umieli poruszać się w zagadnieniach prawnych, które są nieodłącznym elementem pracy urzędnik

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów będą bardzo dobrze przygotowani do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe prawo administracyjne – czesne:
płatność jednorazowa: 5.000,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.550,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 520,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie